Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Kaaistraat 1 in Steenbergen

Op 16 juni 2017 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen verlengd voor het plaatsen van een afscheiding op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 1, 4651 BL te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001989.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.