Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Heensedijk ong. in De Heen

Op  2 augustus 2016 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen verlengt voor het bouwen van een woning op het perceel gelegen aan de Heensedijk ong. kadastraal bekend sectie A 559 te De Heen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002761.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.