Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Doktersdreefje 2 in Steenbergen

Op 25 juli 2017 hebben wij de uiterlijke beslistermijn met 6 weken verlengd van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit kappen, voor het kappen van 3 bomen (Acer platanoides Fasseens Black) op het perceel gelegen aan Doktersdreefje 2, 4651 AX te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003092.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.