Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Burgemeester H. Popstraat 35 (Rietgors) te Dinteloord

Op 3 februari 2017 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit kappen verlengd voor het snoeien en kandelaberen van 10 bomen op het perceel gelegen aan de Burgemeester H. Popstraat 35, 4671 EP te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000634.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.