Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning aanbrengen van een laarzenpad, kadastraal bekend E 452 in Steenbergen

Op  26 september 2016 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten kappen en werk of werkzaamheden uitvoeren verlengt voor het aanbrengen van een laarzenpad op het perceel kadastraal bekend, sectie E nr. 452 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003711.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.