Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning  Molenweg 49 t/m 79 in Steenbergen

Op 8 augustus 2017 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het revitaliseren van twee appartementengebouwen op het perceel gelegen aan de Molenweg 49 t/m 79, 4651 CH te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002890.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.