Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning  Dwarsweg 7 te Dinteloord

Op  13 september 2017 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning  met als deelactiviteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verlengd voor het aanleggen van twee in- en uitritten op het perceel gelegen aan de Dwarsweg 7,  4671 VB te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003295.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.