Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning ‘De Ligne’ aan de Ligneweg ong. te Steenbergen

Op 13 december 2016 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit kappen verlengd voor het kappen van 22 populieren en opschot in het talud van de waterloop ‘De Ligne’ op het perceel gelegen aan de Ligneweg ong, kadastraal bekend sectie Y nummer 1983 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005443.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.