Officiele publicatie

Rectificatie termijnverlenging omgevingsvergunning Burg. Mr. H. Popstraat 35(Rietgors) te Dinteloord

Op 27 maart 2017 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit 'kappen' verlengd voor het snoeien en kandelaberen van 10 bomen op het perceel gelegen aan de Burg. Mr. H. Popstraat 35, 4671 EP te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000634.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.