Officiele publicatie

Rectificatie Omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 5 te Steenbergen

Op 8 maart 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor een uitbreiding aan de achterkant van het pand aan de Grote Kerkstraat 5, 4651 BA te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17000514.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld en moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 8 maart 2017

Einde bezwaartermijn 19 april 2017