Officiele publicatie

Rectificatie bekendmaking omgevingsvergunning 9a te Steenbergen

Bij onderstaande bekendmaking van 15 november 2016 is er een verkeerde bijlage weergegeven. Daarom publiceren we deze bekendmaking opnieuw met de juiste bijbehorende bijlagen.

Op 11 november 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de Olmendreef 9a, 4651 RP te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16004811.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 11 november 2016

Einde bezwaartermijn 23 december 2016