Officiele publicatie

Opleggen maatwerkvoorschriften in het kader van bodem - Schansdijk 3 te De Heen

Op 25 oktober 2016 hebben wij definitieve maatwerkvoorschriften met betrekking tot de bodembescherming opgelegd voor de inrichting aan Schansdijk 3, 4655 TE te De Heen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 27 oktober 2016

Einde bezwaartermijn: 8 december 2016