Officiele publicatie

ontwerp bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’

Gemeente Steenbergen: ontwerp bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

dat het ontwerp bestemmingsplan “Kom Dinteloord” (NL.IMRO.0851.dtlBPdinteloord-o001) ter inzage zal worden gelegd, hetgeen een beleidsarm en verplichte actualisatie betreft van het nu geldende bestemmingsplan uit 2006.

dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 25 augustus 2016 gedurende 6 weken ter inzage ligt:

a. op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;

b. op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad of een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

Steenbergen, 24 augustus 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling