Officiele publicatie

Ontwerp Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen 2016 gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • •.
  dat het voornemen is om het huidige “Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen 2013” te actualiseren: hiertoe is het ontwerp “Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen 2016” opgesteld;

 

 • •.
  dat het ontwerp beleid vanaf 31 maart 2016 gedurende 6 weken ter inzage ligt

 

 • •.
  dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

  

Steenbergen

30 maart 2016
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,
mr. H.H.C. (Harold) Mailoa Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling