Officiele publicatie

Ontheffing tijdelijk verstrekken van drank, Havenfeesten te Steenbergen op 19, 20 en 21 mei 2017

Op 15 mei 2017 heb ik drietal ontheffingen verleend van het verbod genoemd in artikel 3 van de Drank en horecawet. Deze ontheffingen behelsen te toestemming voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de havenfeesten te Steenbergen op 19, 20 en 21 mei 2017. De locatie betreft de haven van Steenbergen. De punten waarvandaan alcohol wordt verstrekt bevinden zich op de Kade (nabij Z'Onder Zeil), op de Kade (parkeerplaats) en op de pier in de jachthaven. De ontheffingen zijn geregistreerd onder nummers UM1704032, UM1704033 en UM1704049

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 17 mei 2017

Einde bezwaartermijn 27 juni 2017