Officiele publicatie

Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2017

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maak bekend dat hij de 'Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2017' heeft vastgesteld. Middels de ondermandaatregeling zijn bevoegdheden lager in de organisatie gelegd. De tekst van de ondermandaatregeling treft u aan als digitale bijlage behorend bij deze bekendmaking en ligt tevens tot zes weken na de datum van inwerkingtreding ter inzage bij het secretariaat van de veiligheidsregio, Doornboslaan 225 te Breda, tijdens kantooruren bereikbaar op 076-5282852. Een ieder kan op verzoek een afschrift van de regeling ontvangen. De regeling treedt in werking op de eerste dag na die van deze bekendmaking.

Breda, 27-08-2017

de Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,M.T.C. van Lieshout