Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Symbiose 11 te Dinteloord

Op 7 juli 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘ verleend voor het bouwen van een schakelruimte en een trafo fundatie aan de Symbiose 11, 4671 TM Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17002474.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 7 juli 2017 

Einde bezwaartermijn 18 augustus 2017