Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Schoolstraat 13c te Nieuw Vossemeer

Op 21 juli 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Uitrit aanleggen of veranderen voor het aanleggen van een inrit naar de Dortmundstraat aan de Schoolstraat 13c, 4681 BH te Nieuw Vossemeer. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17003150.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 21 juli 2017 

Einde bezwaartermijn 1 september 2017