Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Nassaulaan 55 & 57 te Steenbergen

Op 28 juni 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ verleend voor het brandveilig gebruiken van een woning als kinderdagverblijf aan de Nassaulaan 55 & 57, 4651 AA te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17001564.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen.

Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 28 juni 2017 

Einde bezwaartermijn 9 augustus 2017