Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Moerstraatseweg 166 te Steenbergen

Op 16 augustus 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor vervangen van een paardenstalletje aan de Moerstraatseweg 166, 4651 VB Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17003104.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 16 augustus 2017 

Einde bezwaartermijn 27 september 2017