Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Liberatorstraat ong. te Steenbergen

Op 11 september 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor oprichten van een bedrijfshal op het perceel gelegen aan de Liberatorstraat ong. (3) te Steenbergen. Kadastraal bekend onder sectie E nummer 987 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17002946.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 11 september 2017 

Einde bezwaartermijn 23 oktober 2017