Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Kruislandsedijk 3 te Steenbergen

Op 14 september 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het realiseren van een interne bedrijfswoning en het plaatsen van een mantelzorgunit aan de Kruislandsedijk 3, 4651 RH te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17002382.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 14 september 2017 

Einde bezwaartermijn 26 oktober 2017