Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Havenweg 67 te Dinteloord

Op 12 februari 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit milieuneutraal veranderen verleend voor het verbeteren van de logistieke bedrijfsvoering door het verplaatsen van een deel van de activiteiten en werkzaamheden van loods 1994 naar loods 1990A en het verplaatsen van de activiteiten en werkzaamheden van loods1990A naar loods 1994 aan de Havenweg 67, 4671 RM Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15001612.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het

bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 12 februari 2016

Einde bezwaartermijn: 25 maart 2016