Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 5 - 7 te Steenbergen

Op 12 juni 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit  bouwen verleend voor het gedeeltelijk ophogen van een aanbouw aan de achterkant aan de Grote Kerkstraat 5 - 7, 4651 BA te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17002229.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 12 juni 2017 

Einde bezwaartermijn 24 juli 2017