Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Grote Bolspolder 11 te Kruisland

Op 11 september 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ verleend voor het brandveilig gebruiken van een bedrijfsruimte aan de Grote Bolspolder 11, 4756 TW te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16001994.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen.

Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 11 september 2017 

Einde bezwaartermijn 23 oktober 2017