Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Gladioolstraat 23 te Steenbergen

Op 13 september 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het uitbreiden van de woning aan de Gladioolstraat 23, 4651 MN te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16003847. Terinzagelegging beschikking Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl. Indienen bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl. Datum bekendmaking 13 september 2016 Einde bezwaartermijn 26 oktober 2016