Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Doornedijkje 32 te Steenbergen

Op 16 januari 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het vergroten van een woning aan de Doornedijkje 36, 4651 RV te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16005258.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 16 januari 2017 

Einde bezwaartermijn 27 februari 2017