Officiele publicatie

Melding mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer - Kleine Bolspolder 3 te Kruisland

Op 12 juni 2017 hebben wij een mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer akkoord bevonden voor de inrichting aan de Kleine Bolspolder 3 te Kruisland.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 14 juni 2017