Officiele publicatie

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Lindenburghlaan 7 te Steenbergen

Op 21 juni 2016 hebben wij een melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval akkoord bevonden voor het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op het perceel aan de Lindenburghlaan 7 te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.