Officiele publicatie

Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Hollaerdijk te Steenbergen

Op 3 augsutsu 2017 hebben wij een melding belsuit mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer akkoord bevonden voor het op de locatie breken van bouw- en sloopafval aan de Hollaerdijk te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 7 augustus 2017