Officiele publicatie

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer, Groene Kruissstraat eo. te Dinteloord

Op 21 juni hebben wij een melding Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer akkoord bevonden voor het lozen van grondwater, op de gemeentelijke riolering, dat vrijkomt bij het saneren van gas- en waterleidingen aan de Groene Kruisstraat, West-Groeneweg, Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Prins. Bernardstraat, Prinses Irenestraat, Burg. Popstraat en Stoofdijk te Dinteloord.

Omdat de voorschriften uit het voornoemde besluit niet geheel aansluiten op de situatie hebben wij gemeend maatwerkvoorschriften te verbinden aan de melding. Deze hebben betrekking op de hoeveelheid en samenstelling van het te lozen grondwater.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.