Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Zuid Groeneweg 10 De Heen

Op 25 juli 2017 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het veranderen van de inrichting aan de Zuid Groeneweg 10 te De Heen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 27 juli 2017