Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Triangel 10 te Steenbergen

Op 17 juli 2017 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het veranderen van de inrichting aan de Triangel 10 te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 19 juli 2017.