Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Molenweg 4 te Nieuw-Vossemeer

Op 6 januari 2016 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het plaatsen van een nieuwe bedrijfsruimte bij de inrichting aan de Molenweg 4, 4651 RA te Nieuw-Vossemeer.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 8 januari 2016

Zie ook: