Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Kruislandsedijk 1a te Steenbergen

Op 18 juli 2017 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het veranderen van de inrichting aan de Kruislandsedijk 1a te Steenbergen. In een eerder stadium is al een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) verleend.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 20 juli 2017