Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit Heensedijk 2 te De Heen

Op 12 april 2016 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor de inrichting aan de Heensedijk 2, 4655 SK De Heen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.