Officiele publicatie

Kennisgeving gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Afgeslechtedijk 8”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

  • dat het college op 31 mei 2017 het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Afgeslechtedijk 8” (NL.IMRO.0851.bgWPafgeslechtedk8-v001) ongewijzigd heeft vastgesteld;

 

  • dat het wijzigingsplan vanaf 14 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt:

 

  • dat binnen zes weken tegen het vaststellingsbesluit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.

  

Steenbergen, 14 juni 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling