Officiele publicatie

Kennisgeving gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Kruislandsedijk 34”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Kruislandsedijk 34” (NL.IMRO.0851.bgWPkruislandsdk34-o001) ter inzage wordt gelegd. Met dit plan wordt de agrarische bestemming op het perceel Kruislandsedijk 34 voorzien van een aanduiding ten behoeve van aan het buitengebied gebonden kleinschalige vormen van recreatie en toerisme;
 • dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 24 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van afdeling Beleid.

Steenbergen, 24 mei 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling