Officiele publicatie

Genomen beslissing op bezwaar maatwerkvoorschriften lichthinder - Symbiose 2 te Dinteloord

Op 15 maart 2016 hebben wij besloten om het ingediende bezwaar tegen de maatwerkvooschriften lichthinder, voor de inrichting aan de Symbiose 2 te Dinteloord, niet-ontvankelijk te verklaren. Dit wordt een beslissing op bezwaar genoemd.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.