Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Blauwe Sluis”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

  • dat de gemeenteraad op 22 september 2016 het bestemmingsplan “Blauwe Sluis” gewijzigd heeft vastgesteld (NL.IMRO.0851.bgBPblauwesluis-v001) en dat de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn beschreven in de nota zienswijzen en zijn verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan;

 

  • dat met het bestemmingsplan de bedrijfsbestemming ter hoogte van de Kruislandsedijk 30a in Steenbergen wordt gewijzigd ten behoeve van 6 recreatiewoningen;

 

  • dat het bestemmingsplan vanaf 6 oktober 2016 ter inzage ligt:

 

  • dat binnen 6 weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
  • belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

  

Steenbergen, 5 oktober 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

    

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling