Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: vaststelling van het bestemmingsplan “Buiten de Veste – bastion en dijk”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 24 november 2016 het bestemmingsplan “Buiten de Veste – bastion en dijk” (NL.IMRO.0851.sbgBPbastionendijk-v001) gewijzigd heeft vastgesteld en dat de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschreven in de nota van zienswijzen en zijn verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.

 

 • dat het bestemmingsplan vanaf 8 december 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt:

 

 • dat binnen 6 weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen in de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

  

Steenbergen, 7 december 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling