Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: vaststelling van het bestemmingsplan “Buiten de Veste 2–herziening woningcapaciteit”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

  • dat de gemeenteraad op 24 november 2016 het bestemmingsplan “Buiten de Veste 2 – herziening woningcapaciteit” (NL.IMRO.0851.sbgBPbdv2herz1-v001) heeft vastgesteld.

 

  • dat het bestemmingsplan vanaf 8 december 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt:

 

  • dat binnen 6 weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.

  

Steenbergen, 7 december 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling