Officiele publicatie

Buiten behandeling omgevingsvergunning Nassaulaan 33 te Steenbergen

Op 29 februari 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen buiten behandeling gelaten voor het maken van een doorgang in een brandwerende scheiding in het pand gelegen op het perceel aan de Nassaulaan 33, 4651 AA te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15001773.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 29 februari 2016 

Einde bezwaartermijn 11 april 2016

Zie ook: