Officiele publicatie

Blozekriekske 12 te Nieuw-Vossemeer

Op 18 mei 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen en renoveren van een woning  op het perceel gelegen aan de Blozekriekske 12, 4681 BW te Nieuw-Vossemeer

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002166.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.