Officiele publicatie

Bekendmaking wijzigingsbesluit nadere regels voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats 2016

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het voorstel tot wijziging van de nadere regels voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats d.d. 15 november 2016

Overwegende dat

 • -.
  in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening regels zijn opgenomen met betrekking tot het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats;
 • -.
  het verbod niet geldt voor de voorwerpen zoals genoemd in artikel 2:10, lid 3, mits wordt voldaan aan de nader te stellen regels;
 • -.
  het verbod tevens niet geldt voor de categorieen voorwerpen die door het college zijn aangewezen op grond van artikel 2:10, lid 3 sub f, mits wordt voldaan aan de nader te stellen regels;
 • -.
  het wenselijk is om in het kader van de adoptie van de middencirkels van rotondes de nadere regels rondom het plaatsen van de reclame uiting aan te passen.

 

Gelet op artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening Steenbergen

 

Besluiten: tot het wijzigen van de Nadere regels voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats 2016

 

Het besluit nadere regels  wordt als volgt gewijzigd;

Hoofdstuk F. Aanwijzingsbesluit en nadere regels overige categorieën voorwerpen

Artikel 5

volgende lid komt te vervallen;

 • 1.
  De adoptant van de rotonde brengt de reclame-uiting aan conform de gesloten adoptieovereenkomst.

Het volgende lid wordt aangepast;

 • 4.
  Het plaatsen van reclame uitingen op een geadopteerde rotonde is toegestaan indien:

e. de reclame-uiting de volgende maximale afmetingen heeft 0.5 meter breed en 0,35 m hoog; aanpassen naar maximale afmetingen 70 cm bij 50 cm.

De volgende sub komt te vervallen;

4f. de afstand tussen de bovenkant van het bord en het maaiveld maximaal 0,50 m;

Steenbergen, 15 november 2016

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris,

de burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA

R.P. van den Belt, MBA