Officiele publicatie

Bekendmaking vaststelling het Inkoop/ en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Steenbergen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat zij in hun vergadering van 9 mei 2017 hebben vastgesteld het Inkoop/ en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Steenbergen. Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.