Officiele publicatie

Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Laurentiusdijk, Welberg”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan “Laurentiusdijk, Welberg” (NL.IMRO.0851.bgBPlaurentiusdijk-o001) ter inzage zal worden gelegd, inhoudende dat met dit plan aan de Laurentiusdijk in Welberg drie woningen op zeer ruime kavels planologisch mogelijk worden gemaakt;

 

 • dat het ontwerp verzoek ter inzage zal worden gelegd, inhoudende dat aan Gedeputeerde Staten wordt verzocht om het bestaand stedelijk gebied ter plaatse van de projectlocatie te vergroten;

 

 • dat de ontwerpen vanaf 2 maart 2017 gedurende 6 weken raadpleegbaar zijn:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, wat betreft het ontwerp bestemmingsplan;
 • c.
  op de website www.gemeente-steenbergen.nl, wat betreft het ontwerp verzoek;

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

  

Steenbergen, 1 maart 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling