Officiele publicatie

Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Laurentiusdijk, Welberg”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

  • dat het ontwerp bestemmingsplan “Laurentiusdijk, Welberg” (NL.IMRO.0851.bgBPlaurentiusdijk-o001) ter inzage zal worden gelegd en dat met dit plan aan de Laurentiusdijk in Welberg drie woningen op zeer ruime kavels planologisch mogelijk worden gemaakt;

 

  • dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 27 oktober 2016 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:

 

  • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
  • a.
    een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
    een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa of de heer K. (Kees) Kerstens van afdeling Beleid.

  

Steenbergen, 26 oktober 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling