Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Boompjesdijk 1”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

  • dat het college op 11 april 2017 het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Boompjesdijk 1” (NL.IMRO.0851.bgWPboompjesdijk1-v001) ongewijzigd heeft vastgesteld;

  • dat het wijzigingsplan vanaf 20 april 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt:

  • dat binnen zes weken tegen het vaststellingsbesluit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.

Steenbergen, 19 april 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling