Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerpbestemmingsplan “Buiten de Veste – bastion en dijk” en “Buiten de Veste 2 – herziening woningcapaciteit”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

  • dat het ontwerpbestemmingsplan “Buiten de Veste – bastion en dijk” (NL.IMRO.0851.sbgBPbastionendijk-o001) ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van 20 geschakelde woningen en twee vrijstaande woningen op het bouwperceel gelegen tussen Oost-havendijk en Bastion;
  • dat het ontwerpbestemmingsplan “Buiten de Veste 2 – herziening woningcapaciteit” (NL.IMRO.0851.sbgBPbdv2herz1-o001) ter inzage ligt. Deze herziening verlaagt de maximaal toegestane woningcapaciteit met 19 woningen;

 

  • dat de ontwerpbestemmingsplannen “Buiten de Veste – bastion en dijk” en “Buiten de Veste 2 - herziening woningcapaciteit” gelijktijdig vanaf 9 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage liggen:

 

  • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging over beide ontwerpbestemmingsplannen:
  • a.
    een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
    een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland of de heer K. Kerstens van afdeling Beleid.

  

Steenbergen, 8 juni 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

    

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling